Products

Direkt från tillverkaren till dig! Utan mellanhänder!

Directly from the manufacturer to you! Without intermediaries!Kandu Sweden Business AB

"Vi representerar och marknadsför Iranska bästa produkter i Sverige och Skandinavien med hjälp av en skicklig och erfaren personal och leverantör som uppfyller dina behov
inom byggbranschen, och livsmedl i Skandinavien ".
Iran är känt för sina byggmaterial som plattor, marmor, keramik, VVS-produkter etc.
och i livsmedel såsom dadlar, ris, bönor, saffran, ets.
Vårt mål enligt våra kunders önskemål i Skandinavien är att utveckla och leverera produkter

med hög kvalitet och standarder.

Vår stolthet är nöjda kunder och långa affärsrelationer.


Kandu Sweden Business AB

"We represent and market Iran's best products in Sweden and Scandinavia with the help of a skilled and experienced staff and supplier that meets your needs
in the construction industry, and food in Scandinavia ".
Iran is known for its building materials such as tiles, marble, ceramics, plumbing products, etc.
and in foods such as dates, rice, beans, saffron, ets.
Our goal according to our customers' wishes in Scandinavia is to develop and deliver products with high quality and standards. Our pride is satisfied customers and long business relationships.