About us

Välkommen till Kandu Sweden Business AB

Welcome to Kandu Sweden Business AB


Kandu Sweden vill fungera som en inkörsport för internationella företag till Sverige genom att anordna mässor och evenemang för att marknadsföra deras och Svenska produkter.


Kandu Sweden wants to act as a gateway for international companies to Sweden by organizing trade fairs

and events to market their and Swedish products.

Kandu Sweden Business AB

"With a skilled and experienced staff and supplier, we meet your needs

in the construction industry in Scandinavia"

Tänk grönt i din vardag!

Var rädd om miljön!

9258f6fb13f92e5f811b8f198f39e5d1_780x440_-0x-0_796x444.36043956044
svenska mässan
malmomassan
Svenska-Massan1
Elmias Entre
Kistamässan Entre
main entrance