Hem
  • Kandu Sweden vill fungera som en port för internationell företag till Sverige genom att organisera mässor och evenemang för att marknadsföra deras och svenska produkter.

  • Kandu Sweden wants to function as a gateway to international operations companies to Sweden by organizing trade fairs and events to market their and Swedish products.

  • Vi hjälper dig att skapa digitala användarupplevelser som driver både ditt varumärke och ditt företag framåt

    Vi erbjuder digitala tjänster för dig som vill organisera din mässa virtuellt.

  • We help you create digital user experiences that drive both your brand and your company forward We offer digital services for you who want to organize your trade fair virtually.

Boka nu

Har du en produkt och vill gå in på den svenska marknaden?

Vi hjälper dig att hitta och kontakta köpare för att bekräfta deras intressen och villkor.

Dessutom hjälper vi dig med fraktkostnader och tullavgifter för att ge dig en tydlig bild av marknaden.

Do you have a product and want to enter the Swedish market?

We help you locate and contact buyers to confirm their interests and terms.

In addition, we also help you with shipping costs and customs fees, to give you a clear picture of the market.

Vi arrangerar fysisk och digital mässa!

We arrange physical and digital fairs!

Vill du veta mer om hur vi kan skapa ditt virtuella evenemang?

Want to know more about how we can create your virtual event?

Contact Us!

Boka nu

Product marketing

1

Produktion av

LED-lampor

5

Radis

2

Brise-Engine oil

6


3

Alborz Ceramic

7


We look forward to contacting you soon!